fbpx

Spectaculaire tentoonstelling ‘Ice Age Flevoland: Van nijlpaard tot Neanderthaler’.

TENTOONSTELLING

19/03 t/m 16/06

Erfgoedpark Batavialand

zaterdag 19 maart 2022 t/m donderdag 16 juni 2022

Op 19 maart aanstaande wordt de tentoonstelling ‘Ice Age Flevoland: Van nijlpaard tot Neanderthaler’ geopend in het museum van Batavialand.

Deze tentoonstelling vertelt het boeiende verhaal over het dierenleven in de ijstijd en het leven van de Neanderthalers in dit deel van het vergane Doggerland, een uitgestrekt gebied van Nederland tot aan Engeland, dat ook wel het Atlantis van de Noordzee wordt genoemd.

Ruim honderdduizend jaar geleden dobberden nijlpaarden in het waterrijke landschap op de plek van het huidige IJsselmeer. Zij leefden hier samen met andere subtropische zoogdieren, zoals leeuwen, hyena’s en reusachtige -inmiddels uitgestorven- bosolifanten. Bij baggerwerkzaamheden, voor de aanleg van Marker Wadden en IJburg bij Amsterdam, maar ook bij de inpoldering van het IJsselmeer zijn skeletresten van deze dieren naar boven gekomen. Veel fossiele beenderen zijn bijeengebracht en onderzocht door een team van deskundigen. Zij hebben vastgesteld dat de botten hebben toebehoord aan deze warmte minnende zoogdierfauna uit een zogenoemde tussenijstijd, een interglaciaal van het ijstijdvak. Dat interglaciaal staat bekend als het Eemien, genoemd naar de rivier de Eem in de provincie Utrecht. Deze periode duurde van 126.000 tot 116.000 jaar geleden.

Ook zijn werktuigen van Neanderthalers gevonden, die dit deel van het vergane Doggerland bewoond hebben vanaf 126.000 jaar geleden tot het einde van de ijstijd, zo’n 12.000 jaar terug. Al deze bodemvondsten, waaronder enkele zeer zeldzame maar zeer goed bewaarde skeletresten als botten en tanden, zijn de ingrediënten voor een boeiende en leerzame tentoonstelling voor jong en oud.

‘Ice Age Flevoland: Van nijlpaard tot Neanderthaler’ is een initiatief van de AWN Nederlandse Archeologievereniging, afdeling Flevoland. De tentoonstelling wordt op zaterdag 19 maart 2022 om 15:00 uur geopend, na afloop van een symposium over deze bodemvondsten. De tentoonstelling zal tot medio juni te zien zijn.

Naast het Symposium van 19 maart zullen op 14 mei door diverse deskundigen lezingen gehouden worden. Kijk voor meer informatie hierover op: www.batavialand.nl/agenda

Foto 1: IJstijdgiganten: Dick Mol en Frans Roescher, burgerwetenschappers met een reusachtig dijbeen van een uitgestorven bosolifant die ooit het IJsselmeergebied bewoonde, ongeveer 125.000 jaren oud! 

Foto 2: Jan Boes, voorzitter van de AWN Nederlandse Archeologievereniging – Afdeling Flevoland met een schedel van een uitgestorven steppenwisent die tijdens de inpoldering van Flevoland tevoorschijn kwam. 

LOCATIE

Erfgoedpark Batavialand
Oostvaardersdijk 113
8242 PA LELYSTAD