fbpx

UNIEK GEBIED
De Oostvaardersplassen is nationaal en internationaal van belang als wetland en overwinterings- en broedgebied voor vogels. Het natuurgebied bestaat uit moeras, grasland, water en de omringende bossen. De Oostvaardersplassen heeft een enorm rijke en gevarieerde flora en fauna. De Oostvaardersplassen maakt deel uit van het waterrijke Nationaal Park Nieuw Land dat maar liefst 29.000 ha groot is.