fbpx

INTERNATIONALE HANDEL EN TRANSPORT
De Zuiderzee was in de zeventiende en achttiende eeuw van groot belang voor Amsterdam. In die dagen was Amsterdam de belangrijkste handelsstad van Nederland. Op de Zuiderzee lagen tal van schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) voor anker. De machtige driemasters wachtten om in Amsterdam te lossen of te laden of om op het juiste tij uit te varen naar verre oorden.