fbpx

Lelystad - bestuurlijk

Medewerkers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) hadden in het begin vooral een landbouwkundige achtergrond. Later kwamen daar stedenbouwkundigen en sociologen bij. De landdrost van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders was verantwoordelijk voor de meeste gemeentelijke taken in Lelystad. Op 1 januari 1980 werd Lelystad een gemeente. Lelystad vormt met de gemeente Dronten en een klein stukje van de gemeente Zeewolde samen Oostelijk Flevoland.

De Rijksoverheid wilde het beheer van de nieuwe polders in eigen hand houden totdat er voldoende draagvlak was bereikt voor bestuurlijke zelfstandigheid. De Directie van de Wieringermeer, die viel onder het ministerie van Waterstaat, werd in 1941 verplaatst van de Wieringermeer naar de Noordoostpolder. De Directie was onder meer belast met het ontginnen en in cultuur brengen van het nieuwe land. Ook beheerde de Directie de gronden in de Noordoostpolder, totdat ze rijp waren voor uitgifte aan pachters. Verder was de Directie verantwoordelijk voor de bouw van boerderijen, woonhuizen, kerken, scholen, winkels en andere voorzieningen, en voor het aanleggen van wegen.

Na het droogvallen van Oostelijk Flevoland breidde de Directie haar werkterrein ook tot deze polder uit. In 1962 werd de naam van de dienst veranderd in Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

Landdrost

Medewerkers van de RIJP hadden in het begin vooral een landbouwkundige achtergrond. Later kwamen daar ook stedenbouwkundigen en sociologen bij.

De gemeentelijke taken in Lelystad waren in de opbouwperiode toevertrouwd aan de landdrost van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. De functie van landdrost werd gecombineerd met die van de directeur van Directie van de Wieringermeer en tot 1976 met die van directeur van de RIJP. Lelystad kende tussen 1955 en 1980 de volgende landdrosten:
- A.P. Minderhoud (1955-1962)
- W.M. Otto (1962-1976)
- J.M. Lindhout (1976, waarnemend)
- H. Lammers (1976-1980)

Lelystad kreeg bij Koninklijk besluit van 11 september 1979 een wapen verleend. Een ontwerp van mr. G.A. Bontekoe, oud-burgemeester van Ooststellingwerf.

Het wapen heeft deze beschrijving: ‘Gezeshoekt van goud; een hartschild van azuur met een lelie van zilver; het schild bedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee gouden zeeleeuwen, gestaart van zilver en gelongd, gevind en genageld van keel.’

Op 1 januari 1980 werd Lelystad gemeente. Samen met de gemeente Dronten en een klein stukje van de gemeente Zeewolde vormt Lelystad de polder Oostelijk Flevoland. De gemeente Lelystad strekt zich ook uit tot de Oostvaardersplassen, die in Zuidelijk Flevoland liggen. Ook een groot deel van het Markermeer hoort bij de gemeente Lelystad.